home
mayyaa mayyaa
Mayya Mayya

Touch on each word to display its meaning

ma3yaama3yaa
Water, Water
00 :08       play       pause
tuuniilsamaNdarhai[x2]
maiNretkaasaaHilhuuN[x2]
aaGoshmeNlele
maiNdersepyaasiihuuN
You are the blue ocean [x2]
I am a coast of sand [x2]
Take me in your embrace
I am thirsty, lately
01 :01       play       pause
eksaudaaraatkaa,
ekkauRiichaaNdkii
chaahetochuumle,
tuuthoRiichaaNdkii
[last4linesx2]
ekchaaNdkiikashtiimeN,
chalpaarutrnaahai
tuuhalke-halkekhenaa,
dariyaanachhalke
It is a one-night trade
for a small portion of the moon
should you want to kiss
a little of the moon
[last 4 lines x2]
In a moon's boat
you must go across
You must row softly,
without stirring the waters
01 :29       play       pause
ma3yaama3yaa/
gulaabiitaarechunle,
saarechun
ma3yaama3yaa/
kijismoNkiipartoNmeN
dardoNkemaarechunle
[allstanzax2]
Water … water …
gather the rosy stars,
select all
Water … water …
So that you gather all folds
of the body stricken by pains
[all stanza x2]
01 :53       play       pause
jabniilsamaNdarjaage,
aaGoshmeNlekarsaaHil
lahraataahaiaurmastiimeN
mahtaabkaachehraachuumtaahai
When the blue sea awakes
embracing the coast
It undulates, and, in passion,
kisses the face of the moon
02 :12       play       pause
maiNsiinemeN
teriisaaNseNbharletiihuuN
karvaT-karvaT,maiNtujhselipaTkar,
raatbasarkarletiihuuN
ma3yaama3yaama3yaama3yaa
I, in my chest,
am still filled with your breath
Rolling from side to side, embracing you,
I spend the entirety of the night
Water … water … water … water
02 :35       play       pause
siinesemere,uThtaahaidhuaaN/
ma3yaama3yaama3yaama3yaa
diivaarpekyaalikhtaahaidhuaaN/
dhiimaadhiimaadhiimaadhuaaN
harbaaryahkyaakahtaahaidhuaaN
ma3yaama3yaa
[repeatedseveraltimes]
[mixedwithfolktunes]
From my chest, smoke is rising
Water … water … water … water
What is the smoke writing on the wall?
Slow … slow … slow, the smoke …
the smoke is saying this every time:
Water … water …
[repeated several times]
[mixed with folk tunes]