home
niile aasmaanii
Neele Aasmani

Touch on each word to display its meaning

niileaasmaanii
Sky-Blue
00 :42       play       pause
niileaasmaanii[x2]
buujhotoyenainaa,baabuu[x2]
kiskeliehaiN
niileaasmaanii[x2]
Sky-blue [x2]
so guess, Sir, these eyes [x2]
for whom they are?
Sky-blue [x2]
01 :21       play       pause
apniiadaaoNkii
mastiimeNchuurhaiN
sabseyemiltehaiN
parsabseduurhaiN
niileniileaurnashiile[x2]
jhuumeNlahraaeN
raNgchhalkaaeN
raskedopaimaanelie
They are besotted
in the ecstasy of their own coquetries
They meet with everyone
but stay away from everyone
Blue, blue, and intoxicating [x2]
they sway (to and fro)
they undulate colors
holding two cups of lusciousness
01 :48       play       pause
niileaasmaanii[x2]
buujhotoyenainaa,baabuu[x2]
kiskeliehaiN
niileaasmaanii[x2]
Sky-blue [x2]
so guess, Sir, these eyes [x2]
for whom they are?
Sky-blue [x2]
02 :26       play       pause
ziNdaadiloNkiiye
haiNziNdgaaniyaaN
kahtehaiNye
dhaRknoNkiikahaaniyaaN
niileniileaurnashiile[x2]
jhuumeNlahraaeN
raNgchhalkaaeN
raskedopaimaanelie
These are the lives
of the lively
They say the (love) stories
of heart-beats
Blue, blue, and intoxicating [x2]
they sway (to and fro)
they undulate colors
holding two cups of lusciousness
02 :53       play       pause
niileaasmaanii[x2]
buujhotoyenainaa,baabuu[x2]
kiskeliehaiN
niileaasmaanii[x2]
Sky-blue [x2]
so guess, Sir, these eyes [x2]
for whom they are?
Sky-blue [x2]
03 :31       play       pause
insejomilnaa
haiduniyaakobhuuljaa
dhartiipe(h)rahke
bhiitaaroNsejhuuljaa
niileniileaurnashiile[x2]
jhuumeNlahraaeN
raNgchhalkaaeN
raskedopaimaanelie
If you are to meet them,
forget the world!
Standing on earth,
sway with the stars!
Blue, blue, and intoxicating [x2]
they sway (to and fro)
they undulate colors
holding two cups of lusciousness
01 :48       play       pause
niileaasmaanii[x2]
buujhotoyenainaa,baabuu[x2]
kiskeliehaiN
niileaasmaanii[x4]
Sky-blue [x2]
so guess, Sir, these eyes [x2]
for whom they are?
Sky-blue [x4]