home
niile aasmaanii
Neele Aasmani
song image

Touch on each word to display its meaning

niileaasmaanii
Sky-Blue
niileaasmaanii[x2]
buujhotoyenainaa,baabuu[x2]
kiskeliehaiN
niileaasmaanii[x2]
Sky-blue [x2]
so guess, Sir, these eyes [x2]
for whom they are?
Sky-blue [x2]
apniiadaaoNkii
mastiimeNchuurhaiN
sabseyemiltehaiN
parsabseduurhaiN
niileniileaurnashiile[x2]
jhuumeNlahraaeN
rangchhalkaaeN
raskedopaimaanelie
They are besotted
in the ecstasy of their own coquetries
They meet with everyone
but stay away from everyone
Blue, blue, and intoxicating [x2]
they sway (to and fro)
they undulate colors
holding two cups of lusciousness
niileaasmaanii[x2]
buujhotoyenainaa,baabuu[x2]
kiskeliehaiN
niileaasmaanii[x2]
Sky-blue [x2]
so guess, Sir, these eyes [x2]
for whom they are?
Sky-blue [x2]
ziNdaadiloNkiiye
haiNziNdgaaniyaaN
kahtehaiNye
dhaRknoNkiikahaaniyaaN
niileniileaurnashiile[x2]
jhuumeNlahraaeN
rangchhalkaaeN
raskedopaimaanelie
These are the lives
of the lively
They say the (love) stories
of heart-beats
Blue, blue, and intoxicating [x2]
they sway (to and fro)
they undulate colors
holding two cups of lusciousness
niileaasmaanii[x2]
buujhotoyenainaa,baabuu[x2]
kiskeliehaiN
niileaasmaanii[x2]
Sky-blue [x2]
so guess, Sir, these eyes [x2]
for whom they are?
Sky-blue [x2]
insejomilnaa
haiduniyaakobhuuljaa
dhartiiperahke
bhiitaaroNsejhuuljaa
niileniileaurnashiile[x2]
jhuumeNlahraaeN
rangchhalkaaeN
raskedopaimaanelie
If you are to meet them,
forget the world!
Standing on earth,
sway with the stars!
Blue, blue, and intoxicating [x2]
they sway (to and fro)
they undulate colors
holding two cups of lusciousness
niileaasmaanii[x2]
buujhotoyenainaa,baabuu[x2]
kiskeliehaiN
niileaasmaanii[x4]
Sky-blue [x2]
so guess, Sir, these eyes [x2]
for whom they are?
Sky-blue [x4]